Целина, керевиз – Apium graveolens L.

Сем. Сенникоцветни – Umbeliferae ; Apiaceae Разпространение. Из влажните и заблатени места предимно на песъчливи почви, по-често по крайбрежието на морето, но също край Дунав, Марица, Струма (Петричко). Описание. Двугодишно тревисто растение с високо до 1,5 м силно разклонено кухо стъбло. Коренът е дебел, вретеновиден или главест. Листата са тъмнозелени, лъскави, пересто нарязани, приосновните са петделни, с плитко триделни листчета, Прочети повече

Резене, морач, мънотър, див (зимен) копър, сминд – Foeniculum vulgare Mill. ( F. officinale All.)

Сем. Сенникоцветни – Umbelliferae ; Apiaceae Разпространение. Култивирано растение, но се среща в подивяло състояние в различни райони на страната. Описание. Двугодишно или многогодишно, голо, синкаво от восъчен налеп тревисто растение с право, на върха разклонено стъбло, високо до 150 см. Коренът е вретеновиден, сивокафяв отвън и бял отвътре. Листата са многократно пересто разсечени на линейно шиловидни дялове, долните са Прочети повече

Кориандър, кишниш – Coriandrum sativum L.

Сем. Сенникоцветни – Umbelliferae ; Apiaceae Разпространение. Културно растение, но намерено също из посевите като плевел в Ивайловградско и Брезнишко. Описание. Едногодишно тревисто растение с кухо, в горната си част разклонено стъбло, високо 40 – 70 см. Долните листа са с дълги дръжки и едро нарязани, горните са пересто нарязани на тесни заострени делчета. Цветовете са бели, събрани в сложни Прочети повече

Копър, монотър, старкос – Anethum graveolens L.

Сем. Сенникоцветни – Umbelliferae ; Apiaceae Разпространение. В диво състояние само по крайбрежните скали южно от Несебър и край Дунав. Култивира се навсякъде у нас. Описание. Едногодишно голо тревисто растение, набраздено с тесни белезникави и зелени ивички, кухо, високо до 1,20 м стъбло и с вретеновиден корен. Листата са последователни, сложно пересто нарязани, с широко ципести влагалища. Цветовете са дребни, Прочети повече

Кимион – Carum carvi L.

Сем. Сенникоцветни – Umbelliferae ; Apiaceae Разпространение. Из по-влажните ливади и по планинските склонове в Средна и Западна Стара планина, Западните и Средните Родопи, Рила и цяла Югозападна България. Вюжните райони на страната се отглежда. Описание. Двегодишно тревисто растение с голо, ръбесто, кухо стъбло, високо до 1 м и с вретеновидно задебелен корен. Листата са двойно- и тройноперести, с късо Прочети повече

Заря, селим – Levisticum officinale Koch.

Сем. Сенникоцветни – Umbelliferae ; Apiaceae Разпространение. У нас се култивира като лекарствено растение. Отечеството му е Западна Азия. Описание. Многогодишно тревисто растение с голо, кухо, надлъжно набраздено, високо до 2 м стъбло. Коренът е кафяво – жълт, месест, вретеновиден. Листата са сложно перести с широко ромбични, дълбоко назъбени дялове, с лъскава повърхност. Цветовете са бледожълти, събрани в сложни сенници, Прочети повече

Ветрогон полски, бял трън, биволски трън – Eryngium campestre L.

Сем. Сенникоцветни – Umbelliferae ; Apiaceae Разпространение. По сухите тревисти и необработени места, из реките храсталаци и пасища в равнинните и предпланинските райони на цяла България. Описание. Многогодишно сивозелено, бодливо тревисто растение със силно разклонено стъбло, стигащо на височина до 40 см. Приосновните листа са триделни, с двойно или тройно насечен среден дял, силно бодливо назъбени, с къса дръжка. Стъбловите Прочети повече