Ветрогон полски, бял трън, биволски трън – Eryngium campestre L.

Сем. Сенникоцветни – Umbelliferae ; Apiaceae Разпространение. По сухите тревисти и необработени места, из реките храсталаци и пасища в равнинните и предпланинските райони на цяла България. Описание. Многогодишно сивозелено, бодливо тревисто растение със силно разклонено стъбло, стигащо на височина до 40 см. Приосновните листа са триделни, с двойно или тройно насечен среден дял, силно бодливо назъбени, с къса дръжка. Стъбловите Прочети повече