Кориандър, кишниш – Coriandrum sativum L.

Сем. Сенникоцветни – Umbelliferae ; Apiaceae Разпространение. Културно растение, но намерено също из посевите като плевел в Ивайловградско и Брезнишко. Описание. Едногодишно тревисто растение с кухо, в горната си част разклонено стъбло, високо 40 – 70 см. Долните листа са с дълги дръжки и едро нарязани, горните са пересто нарязани на тесни заострени делчета. Цветовете са бели, събрани в сложни Прочети повече