Мокреш, друмиче, пореч, поточарка, кресон, тученица – Nasturtium officinalе R. Br.

Сем. Кръстоцветни – Cruciferae ; Brassicaceae Разпространение. Край извори, потоци, реки, изкуствени и естествени езера и по крайбрежието, в цялата страна докъм 1500 м надм. височина. Описание. Многогодишно тревисто растение със стелещо се и вкореняващо се във възлите стъбло, но в горната част възходящо до изправено, високо 10 – 60 см. Листата са текоперести, голи. Прочети повече

Мечо грозде, дива боровинка – Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.

Сем. Боровинкови – Ericaceae Разпространение. По сухите скалисти и каменисти поляни и из по-сухите иглолистни гори във всички наши по-високи планини. Описание. Вечнозелено пълзящо храстче, стигащо на височина до 30 см. Листата са последователни, кожести, целокрайни, на върха закръглени, в основата клиновидни и преминават в къса дръжка. Отгоре са тъмнозелени, с вдлъбната мрежестанерватура, а отдолу Прочети повече

Мехунка, добриче, лазарово цвете, цървеница, червени бобонки, червено биле, горчливи пиперки – Physalis alkekengi L.

Сем. Картофови – Solanaceae Разпространение. Из сенчестите храсталаци и редките гори, край синорите и лозята, предимно в по-топлите райони на страната. Описание. Многогодишните тревисто растение с изправено, разклонено, високо до 60 см стъбло и с разклонено коренище. Горните листа са срещуположни, едро и неравномерно назъбени или целокрайни, яйцевидни, слабо окосмени. Цветовете са едри, зеленикавобели, разположени Прочети повече

Метличина обикновена, синчец, горка – Centaurea cyanus L.

Сем. Сложноцветни – Compositae Разпространение. Из посевите като плевел и по буренливите места в цялата страна. Описание. Едногодишно тревисто растение с разклонено, слабо белезникаво паяжинесто окосмено стъбло, високо до 1 м. Листата са дребни, приосновните лировидно изрязани или цели, подобни на стълбовете, линейно ланцетни, окосмени, от което изглеждат сивобели. Цветовете са тъмнонебесносини, събрани в 1 Прочети повече

Мента културна, джоджен, нане, гюзюм – Mentha piperita L.

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. Засявано растение навсякъде у нас. Описание. Многогодишно тревисто растение с тъмновиолетово, четириръбесто, от основата разклонено стъбло, високо до 50 – 80 см, и силно развито хоризонтално коренище. Листата са с къси дръжки, кръстовидно срещуположни, сърцевидно яйцевидни, заострени, остро назъбени, отгоре тъмнозелени, отдолу по-светли, от двете страни покрити с Прочети повече

Медуница лечебна, меча пита, маремичи, проклетийски бурен – Pulmonaria officinalis L.

Сем. Грапаволистни – Borraginaceae Разпространение. Из храсталаците и широколистните гори в предпланинските и планинските райони на цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с високо до 30 см, покрито с разперени четинки и жлезисти власинки стъбло и с разклонено коренище. Приосновните листа са по-големи, целокрайни, сърцевидно яйцевидни до яйцевидни, заострени, с дълги дръжки,грапаво влакнести, често с Прочети повече

Мащерка, бабина душица, воленика, матерка, овчарска мерудия, овчарски босилек – Thymus sp. div

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae У нас растат около 15 вида от рода мащерка, които ние включваме в една сборна група – Thymus sp. div. Разпространение. По тревисти, каменливи и скалисти места, край пътища, из ливади, гори и горски поляни в цялата страна. Описание. Многогодишни тревисти растения или полухрастчета с пълзящи или полегнали стъбла, Прочети повече

Маточина, лимонче, маторка пчелинък – Melissa officinalis L.

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. Расте из редките гори, храсталаците покрай градините, оградите и дворовете в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с четири ръбесто разклонено стъбло, покрито с редки власинки, високо 30 – 80 см и с добре развито коренище. Листата са срещуположни, яйцевидни, тъпо назъбени, тъмнозелени и голи отгоре, а отдолу Прочети повече

Малина – Rubus idaeus L.

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. По скалните сипеи и каменливите склонове, из редките гори, сечищата и пожарищата във всички наши планини. Отглежда се и като градинско растение. Описание. Полухраст, висок 1 – 2 м, развиващ многобройни коренови издънки. Едногодишните клонки са пръчковидни, тревисти, покрити със синкавозелен налеп и са осеяни с къси шипчета, безплодни. Двугодишните Прочети повече

Магарешки трън, гингер, магарешки бодил – Onopordon acanthium L.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. Из буренливите места в цяла България. Описание. Двугодишно, силно бодливо тревисто растение с право, само на върха разклонено, бяло паяжинесто окосмено, високо до 2 м крилато стъбло. Листата са едри, долните пересто нарязани с къси дръжки, а горните приседнали, едро бодливо назъбени. Цветните кошнички едри, червеновиолетови, с дългободилести Прочети повече