Кимион – Carum carvi L.

Сем. Сенникоцветни – Umbelliferae ; Apiaceae Разпространение. Из по-влажните ливади и по планинските склонове в Средна и Западна Стара планина, Западните и Средните Родопи, Рила и цяла Югозападна България. Вюжните райони на страната се отглежда. Описание. Двегодишно тревисто растение с голо, ръбесто, кухо стъбло, високо до 1 м и с вретеновидно задебелен корен. Листата са двойно- и тройноперести, с късо Прочети повече