Бръшлян – Hedera helix L.

Сем. Бръшлянови – Araliaceae Разпространение. Из горите и по влажните сенчести и каменисти места в цяла България докъм 1000м надм. височина. Описание. Силно разклонен храст с пълзящи или катерливи стъбла и клони, по които се развиват многобройни въздушни корени, служещи и за залавяне за опори. Листата са вечнозелени, лъскави, кожести, яйцевидни, сърцевидни и длановидни. Цветовете са жълтозелени и са събрани Прочети повече