Пъпеш, пипон, каун – Cucumis melo L.

Сем. Тиквови – Cucurbitaceae Разпространение. Засявано навсякъде из България. Отечеството му е Азия. Описание. Едногодишно пълзящо растение. Листата са с дълги дръжки, а цветовете жълти. Плодът е голяма ягода с множество семена. Цъфти през юни – август. Използваема част. Семената на растението, отделени след узряването на плода. Сушат се на сянка, слънце или в сушилня при температура до 40 градуса Прочети повече

Луда краставица, дива краставичка, църкало, диво динче, пипонче, рупеличе – Ecbalium elaterium A. Rich.

Сем. Тикови – Cucurbitaceae Разпространение. По песъчливите места, край пътищата и в изкопите, най-често по черноморското крайбрежие, а в останалите части на страната по-рядко. Описание. Многогодишно тревисто растение със сочни и стелещи се, разклонени стъбла, покрити с грапави четинки. Цветовете са бледожълти, еднополови. Мъжките са събрани в странични гроздовидни съцветия, а женските са разположени поединичнно в пазвите на листата. Плодът Прочети повече

Дива тиква, черен скребър – Bryonia alba L.

Сем. Тиквови – Cucurbitaceae Разпространение. Из храсталаците край реките, по оградите край селищата из цялата страна докъм 1000 м надм. височина. Описание. Многогодишно тревисто растение с увивно, дълго до 4 м стъбло, снабдено с мустачки и с едър, месест, реповидно задебелен корен, който отвън е жълтеникав, а отвътре – бял. Листата са последователни, дълбоко длановидно врязани и едро назъбени, 5-делни, Прочети повече