Лечение на жлезите с вътрешна секреция и на обмяната на веществата

Базедова болест, гуша (Morbus Basedow, Struma) Rp. Lich. Islandicus (исландски лишей) 100 г Cort. Querci (кори дъб) 30 г Fol. Salviae (лис. градински чай) 50 г Lich. Querci (дъбов лишей) 30 г Hb. Galegae (ст. жаблек) 20 г M. f. species! (Да се смеси!) Начин на употреба: 2 супени лъжици от билките се варят в 0,5 л вода 10 мин. Прочети повече

Трънка – Prunus spinosa L.

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. По сухите каменливи места, край пътищата и синорите навсякъде в България. Описание. Силно разклонен бодлив, висок до 3 м храст. Листата са елиптични, назъбени, обикновено окосмени и от двете страни. Цветовете са бели, единични, разположени на кичури, с къси дръжки. Чашката и венчето са 5-листни, тичинките много. Плодът е тъмносин, със синкав налеп и стипчиво-кисел Прочети повече

Сладник, женско биле, сладка папура, сладък корен, сладица – Glycyrrhiza glabra L.

Сем. Бобови – Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. По сухите тревисти места в Северна България между Свищов и Никопол, около Сомовит и другаде. Описание. Многогодишно тревисто растение, стигащо на височина до 1 м. Коренището е късо и дебело, а главният вертикален корен стига на дължина до 5 м и до 10 см дебелина. От него излизат многобройни дълги хоризонтални издънки, които Прочети повече

Сладка папрат, навалник, райково коренче, сладун – Polypodium vulgare L.

Сем. Многоножкови – Polypodiaceae Разпространение. По влажни и сенчести скали из цялата страна. Описание. Многогодишна, висока до 40 см папрат с хоризонтално пълзящо кафяво коренище, покрито с кафяви люспи. Листата излизат в две редици от горната повърхност на коренището. Те са с жълтеникава или зелена дръжка, а петурите им са пересто нарязани почти до средната жилка. Спорангиите са събрани в Прочети повече

Росен, русанлийче, самодивско цвете – Dictamnus albus L.

Сем. Седефчеви – Rutaceae Разпространение. Из сухите тревисти и каменливи места из редките светли храсталаци и гори, предимно на варовити почви, по топлите предпланински склонове, нарядко из цяла България. Описание. Многогодишно тревисто растение със сочни корени, дълги до 50 см и с високо 30 – 100 см неразклонено, към върха жлезисто окосмено стъбло. Листата са последователни, най-долните прости, а средните Прочети повече

Момина сълза – Convallaria majalis L.

Сем. Кремови – Liliaceae ; Asparagaceae Разпространение. Расте в храсталаците в горите главно в широколистните, из цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение, високо 15 – 30 (40) см, с тънко коренище, от възходящия връх на което излизат безлистното цветоносно стъбло и листата. Стъблото едно, рядко 2. Листата са обикновено само 2, рядко 3, дълги до 12 см, целокрайни продълговато елиптични Прочети повече

Маточина, лимонче, маторка пчелинък – Melissa officinalis L.

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. Расте из редките гори, храсталаците покрай градините, оградите и дворовете в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с четири ръбесто разклонено стъбло, покрито с редки власинки, високо 30 – 80 см и с добре развито коренище. Листата са срещуположни, яйцевидни, тъпо назъбени, тъмнозелени и голи отгоре, а отдолу светлозелени и жлезисто окосмени. Цветовете Прочети повече

Дива тиква, черен скребър – Bryonia alba L.

Сем. Тиквови – Cucurbitaceae Разпространение. Из храсталаците край реките, по оградите край селищата из цялата страна докъм 1000 м надм. височина. Описание. Многогодишно тревисто растение с увивно, дълго до 4 м стъбло, снабдено с мустачки и с едър, месест, реповидно задебелен корен, който отвън е жълтеникав, а отвътре – бял. Листата са последователни, дълбоко длановидно врязани и едро назъбени, 5-делни, Прочети повече

Бяла черница , бяла бубонка, бяла дудула, муренка – Morus alba L.

Сем. Черничеви – Moraceae Разпространение. Из цялата страна като отглеждано дърво, но на някои места и като подивяло. Произхожда от Източна Азия. Описание. Високо до 15 – 20 м дърво с широко разперена закръглена корона. Кората на стъблото е сивокафява, плитко и широко напукана, на старите клони е сива и почти гладка, а на младите – сивокафява с лещанки. Листата Прочети повече