Момина сълза – Convallaria majalis L.

Сем. Кремови – Liliaceae ; Asparagaceae Разпространение. Расте в храсталаците в горите главно в широколистните, из цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение, високо 15 – 30 (40) см, с тънко коренище, от възходящия връх на което излизат безлистното цветоносно стъбло и листата. Стъблото едно, рядко 2. Листата са обикновено само 2, рядко 3, дълги до 12 см, целокрайни продълговато елиптични Прочети повече

Зайча сянка, аспарагус, вилина метла, самодивска метла – Asparagus officinalis L.

Сем. Кремови – Liliaceae ; Asparagaceae Разпространение. Из тревистите места и храсталаците докъм 1000 м надм. височина в цялата страна, но рядко. Описание. Многогодишно тревисто растение с многобройни тънки, изправени, във връхната част разклонени стъбла, които достигат 40 – 150 см височина. Коренището е месесто, хоризонтално, слабо разклонено. Листата са във вид на дребни люспи, от чиито пазви се развиват Прочети повече