Хининово дърво – Cinchona succirubra L.

Сем. Брошови – Rubiaceae Разпространение. Родината на хининовото дърво са тропическите области на Южна Америка. Отглежда се и в други тропически райони на света, главно в Индия и Индонезия. Описание. Вечнозелено дърво, стигащо на височина до 20 м, със сивокафява кора, която при разрязване изпуска сок, който бързо почернява. Листата са срещуположни, яйцевидни или широко елиптични до почти закръглени, целокрайни. Прочети повече

Хрян – Armoracia rusticana (Lam.) P. Gaertn., B. Meyer et Schreb. (Cochlearia armoracia L.)

Сем. Кръстоцветни – Cruciferae ; Brassicaceae Разпространение. Отглежда се като лечебно растение и за подправка, но някъде се среща подивяло край огради и градини. Описание. Многогодишно тревисто растение с мощно развито месесто, разклонено бяло коренище и с разклонено, високо 40 – 100 (125) см стъбло. Листата са големи, лъскави, тъмнозелени, приосновните яйцевидни, често пересто наделени, на дълги до 30 см Прочети повече

Хмел, горец – Humulus lupulus L.

Сем. Конопови – Cannabaceae Разпространение. Из храсталаците навсякъде из България, главно по влажните места и край реките. Описание. Многогодишно тревисто увивно растение с шипчета и със силно развито коренище. Листата са срещуположни, обикновено длановидно 3 – 5 – делни, едро назъбени. Цветовете са жълтозелени, еднополови: женските образуват шишарковидни съцветия и са разположени в пазвите на листата; мъжките са събрани в Прочети повече

Хвощ полски, прешлица, конска опашка – Equisetum arvense L.

Сем. Хвощови – Equisetaceae Разпространение. По влажните места, орниците, насипите, край реките и из мочурищата, а също като плевел навсякъде из България до 1450 м надм. височина. Описание. Многогодишно тревисто растение с дълго, разклонено, възлесто коренище, с кафявочерни грудки по него и 2 вида стъбла: пролетно и лятно. Пролетното е светло до възчернокафяво, плодно, членесто, неразклонено и завършващо със спороносно Прочети повече

Хвойна обикновена, смрика, боровица, клека – Juniperus communis L.

Сем. Кипарисови – Cupressaceae Разпространение. Расте по сухите и каменливи склонове, из храсталаците и по скалите, в иглолистните и широколистните гори до 1600 м надм. височина в цялата страна. Описание. Вечнозелен храст или дърво, силно разклонено и високо до 1 – 4 м. Листата са шиловидно заострени, по три в снопчета, отгоре с по една широка белезникава ивичка и разперени. Прочети повече