Хининово дърво – Cinchona succirubra L.

Сем. Брошови – Rubiaceae Разпространение. Родината на хининовото дърво са тропическите области на Южна Америка. Отглежда се и в други тропически райони на света, главно в Индия и Индонезия. Описание. Вечнозелено дърво, стигащо на височина до 20 м, със сивокафява кора, която при разрязване изпуска сок, който бързо почернява. Листата са срещуположни, яйцевидни или широко елиптични до почти закръглени, целокрайни. Прочети повече

Лепка, гергевка, обикновено еньовче, свитак, торица – Galium aparine L.

Сем. Брошови – Rubiaceae Разпространение. Из храсталаците, край пътищата и оградите, в градините и посевите, често из цялата страна. Описание. Едногодишно тревисто растение с грапаво, лежащо или катерливо крилато, четириръбесто стъбло, дълго до 1,5 м. Листата са разположени по 6 – 9 в прешлени, тясно елиптично ланцетни, по края с шипчета. Цветовете са дребни, бели, събрани в полусенници, с 4-листно, Прочети повече

Лазаркиня същинска, бодисора, ароматна лазаркиня – Asperula odorata ; Galium odoratum

Сем. Брошови – Rubiaceae Разпространение. Из сенчестите гори (главно в буковите) във всички планински райони на страната. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, неразклонено, четириръбесто, прешленесто стъбло, високо до 30 см, и с пълзящо коренище. Листата са тясно елиптично ланцетни до ланцетни, разположени в прешлени по 6 – 8, като от долната страна са окосмени заедно със стъблото около прешлена. Прочети повече

Брош, броч, гаранца, марена , бояджийски брош – Rubia tinctorum L.

Сем. Брошови – Rubiaceae Разпространение. Из храсталаците, край сградите и из дворовете, предимно в Източна и Южна България, като рудерално. Описание. Многогодишно тревисто растение с дебело до 1 см кафявочервено пълзящо коренище с многобройни коренчета и лежащо или катерещо се четириръбесто, грапаво стъбло, стигаща дължина до 1,5 м. Листата са разположени по 4 – 6 в прешлени и са ланцетни Прочети повече