Хрян – Armoracia rusticana (Lam.) P. Gaertn., B. Meyer et Schreb. (Cochlearia armoracia L.)

Сем. Кръстоцветни – Cruciferae ; Brassicaceae Разпространение. Отглежда се като лечебно растение и за подправка, но някъде се среща подивяло край огради и градини. Описание. Многогодишно тревисто растение с мощно развито месесто, разклонено бяло коренище и с разклонено, високо 40 – 100 (125) см стъбло. Листата са големи, лъскави, тъмнозелени, приосновните яйцевидни, често пересто наделени, на дълги до 30 см Прочети повече