Решетка безстъблена, вилино сито, дива зелка, шереметка, трънова гулия – Carlina acanthifolia All.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. По тревистите сухи места в предпланинските райони и по-ниските части на планините, навсякъде из България. Описание. Двугодишно тревисто растение с дебел, сочен, жълтокафяв корен. Листата са големи, пересто нарязани, бодливи, разположени в розетка, в средата на която се развива едра кошничка, обвита с по-дребни бодливи листа. Цветовете са двуполови (отначало бледожълти, а впоследствие Прочети повече