Невен – Calendula officinalis L.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. У нас се отглежда като украсно растение. Отечеството му е Средиземноморието. Описание. Едногодишно, светлозелено тревисто растение с просто или разклонено стъбло, окосмено, високо до 50 см и с вретеновиден корен. Листата по краищата са ресничести, последователни, долните са по-едри, с дръжки, продълговато обратно яйцевидни, а горните – ланцетни, приседнали. Цветните кошнички са разположени Прочети повече