Сладка папрат, навалник, райково коренче, сладун – Polypodium vulgare L.

Сем. Многоножкови – Polypodiaceae Разпространение. По влажни и сенчести скали из цялата страна. Описание. Многогодишна, висока до 40 см папрат с хоризонтално пълзящо кафяво коренище, покрито с кафяви люспи. Листата излизат в две редици от горната повърхност на коренището. Те са с жълтеникава или зелена дръжка, а петурите им са пересто нарязани почти до средната жилка. Спорангиите са събрани в Прочети повече