Бударица, петлева глава, коноплика, петниста бударица – Galeopsis tetrahit L.

Сем. Устноцветни – Labiatae Разпространение. По затревените и каменливите места, а също като плевел из нивите и окопните култури в цялата страна. Описание. Едногодишно тревисто растение с четириръбесто, окосмено стъбло, високо 20 – 40 (60) см. Листата са срещуположни, долните яйцевидно ланцетни, в горната част на стъблото ланцетни, окосмени и назъбени. Цветовете са розовочервени или белезникави, с 5-делна тръбеста чашка Прочети повече