Дрян – Cornus mas L.

Сем. Дрянови – Cornaceae Разпространение. По сухите каменливи склонове и редките гори в предпланинските райони на страната до 1500 м. надм. височина. Описание. Ниско дърво или храст с кафенозеленикави клони. Листата са срещуположни, яйцевидни, заострени, целокрайни. Цветовете са жълти, събрани в сенниковидни съцветия, с 4-листна чашка , 4-листно венче и 4 тичинки. Плодовете са червени, продълговати, месести, с цилиндрична костилка Прочети повече