Пчелник обикновен – Marrubium vulgare L.

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. По сухите каменисти, тревисти и буренливи места, главно в по-топлите части на страната. Описание. Многогодишно тревисто растение с разклонено бяло влакнесто, четириръбесто стъбло, високо 20 – 60 см и с вретеновиден дървенист корен. Листата са срещуположни, закръглено яйцевидни, с къси дръжки, назъбени, отгоре голи, отдолу – окосмени, с изпъкнала нерватура. Цветовете са бели, Прочети повече