Змийско мляко, брадавично цвете, жълтениче, лишейче, росопас, пръшивец – Chelidonium majus L.

Сем. Макови – Papaveraceae Разпространение. По влажните и сенчести каменливи места, из храсталаците и разредените гори, често като рудерално по стари зидове и край горите. Не се среща само по черноморското крайбрежие, в Струмската долина и в Тунджанската хълмиста равнина. Описание. Многогодишно тревисто растение, съдържащо гъст оранжев млечен сок. Стъблото тъпо надлъжно наребрено, разклонено, високо 30 – 50 (100) см. Прочети повече