Леска обикновена – Corylus avellana L.

Сем. Брезови – Betulaceae Разпространение. Из широколистните гори (като подлес) и из сечищата в цялата страна. Описание. Едър храст с червеникава или пепелявосива кора на клоните, гладка и покрита с множество лещанки. Листата са едри, с къса дръжка, закръглено яйцевидни, на върха изведнъж стеснени и заострени и със сърцевидна основа, двойно назъбени. Цветовете са еднополови – мъжките са събрани в Прочети повече