Сминдух, тилчиц – Trigonella foenum – graesum L.

Сем. Бобови – Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. Засявано растение в цялата страна, главно в Северна България. Произхожда от Западна Азия. Описание. Едногодишно тревисто растение с право стъбло, високо до 1 м. Листата са тройни, с прилистници, сраснали с листната дръжка. Цветовете са жълти или бледожълти, приседнали в пазвите на горните листа. Чашката е 5-делна, венчето с тъпа ладийка. Плодът е Прочети повече