Липа – Tilia argentea Desf., Tilia cordata Mill., Tilia platyphyllos Scop.

Сем. Липови – Tiliaceae ; Malvaceae Разпространение. В предпланинския и долния планински пояс на цялата страна. Описание. Високи дървета с разклонена корона. В медицината се употребява цветът и на трите вида лица: дребнолистна (Tilia cordata), едролистна (Tilia platyphilos) и сребролистна (T. argentea). Листата на дребнолистната липа са 2 – 8 см дълги и почти толкова широки, отгоре голи и тъмнозелени, Прочети повече