Червено подъбиче, горчива чубрица, количав бурен – Teucrium chamaedrys L.

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. Из храсталаците, каменливите поляни и редките широколистни гори в цяла България. Описание. Многогодишно слабо окосмено тревисто растение с разклонено четириръбесто стъбло, високо до 30 см, и с вретеновиден корен. Листата са срещуположни, с къси дръжки, обратно яйцевидни, с клиновидна основа, а в горната си част едро назъбени. Цветовете са розови и са разположени Прочети повече