Блатен тъжник, брестолистно отвратниче – Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (Spirea ulmaria L.)

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. Край изворите и потоците, по замочурените ливади и тресавищата във всички наши планини. Описание. Многогодишно тревисто растение, високо до 1,5 м, с неразклонено или разклонено само в горната си част облистено стъбло и с пълзящо коренище. Листата му са перести, с 1 – 5 чифта различно големи двойно назъбени листчета, най-горното от които е длановидно Прочети повече