Вълнест напръстник – Digitalis lanata Ehrh.

Сем. Живеничеви – Scrophulariaceae ; Plantaginaceae Разпространение. Из цялата страна. По сухите каменисти склонове и тревистите места из храсталаците, по синорите, главно в по-ниските части, но се изкачва и до 1400 м надм. височина. Описание. Двегодишно или многогодишно тревисто растение с право, неразклонено червеникаво гъсто облистено стъбло, високо най-често 40 – 60 см. Листата са последователни, продълговато ланцентни, приседнали, окосмени Прочети повече

Великденче лечебно, гергьовденче, превара – Veronica officinalis

Сем. Живеничеви – Scrophullariaceae ; Plantaginaceae Разпространение. Из всички типове гори и в цяла България. Описание. Многогодишно окосмено тревисто растение. Стъблото в основата пълзящо и вкореняващо се, разклонено, във връхната част възходящо, дълго 30 см. Листата са срещуположни, назъбени, обратно яйцевидни или продълговати, стеснени при основата в къса дръжка. Цветовете са светлосини или бледолилави с дръжки, по-къси от чашките, и Прочети повече