Зърнастец елшовиден, дива боя – Rhamnus frangula L. (Frangula alnus Mill.)

Сем. Зърнастецови – Rhamnaceae Разпространение. Нарядко, но из цялата страна по заливните низини и край реките, а по влажните места в планинските райони се изкачва до 1000 м надм. височина. Описание. Храст, висок до 3м, или малко дръвче, високо до 6 – 7 м. Кората на младите клонки е канеленочервена до червено-кафява, а на старите – тъмносива до почти черна. Прочети повече

Драка, чилия – Paliurus spina-christi Mill. (P. aculeatus Lam.)

Сем. Зърнастецови – Rhamnaceae Разпространение. По сухите тревисти и каменливи места в храсталаците и из горските поляни, в по-топлите части на страната. Описание. Силно бодлив храст, стигащ на височина до 3 м. Листата са последователни, елиптични до яйцевидни, лъскави, а прилистниците са превърнати в твърди, закривени шипове. Цветовете са жълтозелени , двуполови, с 5-делна чашка, 5-листно венче, 5 тичинки и Прочети повече