Салеп, ливадар, перуника – Orchis maculata L., O. masculus L., O. morio L., O. latifolia L., O. militaris L., Platanthera bifolia Rich., Anacamptis pyramidalis Rich.

Сем. Слепови – Orchidaceae Разпространение. Из ливадите, горите и горските поляни в низините и долния планински пояс в цялата страна. Описание. Употребяваните в медицината няколко вида салеп са многогодишни тревисти растения. Листата им са елиптични, стесняващи се във влагалище. Те са зелени, последователни, целокрайни, с успоредна или дъговидна нерватура и обхващат стъблото. Цветовете са с 6 различни по форма околоцветни Прочети повече