Исландски лишей – Cetraria islandica (L.) Ach.

Сем. Пармелиеви – Parmeliaceae Разпространение. По влажните сенчести места поляни, пасища и каменливите места, в пояса на иглолистните гори и над тях във всички наши по-високи планини. Описание. Многогодишно талусно растение. Талусът е изправен, лентовиден, почти правилно виловидно разклонен, кожест, достигащ до 10 см дължина, с плоски или улейовидно свити дялове, гъсто осеяни по ръба с къси четинки, кафявозелен или Прочети повече

Босилек – Ocimum basilicum L.

Сем. Устноцветни – Labiatae Разпространение. Култивира се като градинско растение в цялата страна, но главно в южните части. Като диворастящо се среща в субтропичните и тропичните райони на Азия и Африка. Описание. Едногодишно тревисто растение с голо четириръбесто разклонено стъбло, което стига до 20 – 40 (60) см височина. Листата са срещуположни, жълтозелени, с дълги дръжки, яйцевидни, заострени, с редки Прочети повече

Боб нисък, неувивен боб, фасул – Phaseolus vulgaris (L.) Savi var. nana Ach.

Сем. Бобови – Leguminosae Разпространение. Култивира се из цялата страна. Отечеството му е Южна Америка. Описание. Едногодишно тревисто растение със силно разклонено неувивно стъбло. Листата му са триделни, с широко яйцевидно заострени листчета, покрити с власинки. Цветовете са бели или розововиолетови, събрани в гроздовидни съцветия, с 5-делна сраснала чашка и 5-листно неправилно венче, съставено от ладийка, флагче и крилца. Плодът Прочети повече

Балканска чубрица, планинска чубрица, овчарска чубрица – Satureja montana L.

Сем. Устноцветни – Labitae ; Lamiaceae Разпространение. По сухите каменисти склонове на всички наши планини, предимно на варовик. Описание. Многогодишно тревисто растение с вдървеняващо в основата стъбло и изправени четириръбести цветоносни клонки, високи до 30см, обикновено окосмени само по две срещуположни страни. Листата са тясно ланцетни, до 3 см дълги, голи или покрити с прозрачни точковитни жлези до ръба. Цветовете Прочети повече

Блатен аир, акорус, ароматна тръстика – Acorus calamus L.

Сем. Змиярникови – Araccae Разпространение. Среща се като подивяло растение из мочурливите места край реките в Софийско и Казанлъшко. В диво състояние е разпространено в много райони на Азия и в атлантическите части на Сев. Америка. Описание. Многогодишно тревисто растение, високо до 150 см, с пълзящо, дълго и дебело, разклонено коренище, което отвън е кафяво, а отвътре бяло с розов Прочети повече