Кукуряк, бамбатурка – Helleborus odorus Waldst. et Kit.

Сем. Лютикови – Ranunculaceae Разпространение. Из храсталаците, редките светли гори и поляни в предпланинските и планинските райони на цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение, с високо до 40 см стъбло и с червенокафяво, пълзящо, силно разклонено коренище. Приосновният лист е с дълга дръжка, длановидно 7-,11-,16- делен, а стъбловите листа са по-дребни, приседнали, също длановидно разсечени. Цветовете са жълтозелени, увиснали, едри, Прочети повече