Дъбови шикалки, къркълешки – Gallae turcicae

Разпространение. По младите клонки и листа на дъба. Описание. Дъбовите шикалки представляват патологични нарасти върху младите клонки и листа на дъба (Quercus lusianica Lam. var. infectoria D. C.) от сем. Букови – Fagaceae, които растението образува в резултат на снасянето на яйца от шикалкотворката (Cynips gallae turcicae H.) от семейството Cynipidiae. С течение на времето тъканта около снесеното яйце се Прочети повече