Чер бъз, свирчовина – Sambucus nigra L.

Сем. Бъзови – Caprifoliaceae ; Adoxaceae Разпространение. Расте из храсталаците и гористите места до 1600 м надм. височина, а също така и в населените места навсякъде из България. Описание. Храст или високо до 6 м дръвче, силно разклонено, с тънка, сива, напукана кора и мека сърцевина. Коренът е силно развит. Листата са срещуположни, нечифтоперести, с 5 – 7 елиптично до Прочети повече

Калинка червена, гримиж, картоп, снежна китка, тутунга – Vibrunum opulus L.

Сем. Бъзови – Caprifoliaceae ; Adoxaceae Разпространение. Из влажните и сенчести смесени широколистни гори и храсталаци в планинските райони на цялата страна. Описание. Храст или малко дъвче, високо до 4м, чиито млади клонки са покрити с власинки. Листата са едри, назъбени длановидно, 3 – 5-делни, отдолу влакнести. Цветовете са бели, събрани в плоски щитовидни съцветия, периферните по-едри, безплодни. Плодовете са Прочети повече