Жълт енчец, златна пръчица, горски енчец, златник – Solidago virgaurea L.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. Из храсталаците и редките широко листни и игловидни гори, по тревистите и скалистите места в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с високо 30 – 100 см метличесто разклонено в горната си част стъбло. Листата са последователни, приосновните с дълги дръжки, елиптични, назъбени, а горните ланцетни с къси дръжки или приседнали. Цветовете (периферните Прочети повече