Волски език, еленов език – Phyllitis scolopendrium (L.) ; Asplenium scolopendrium (L.) Neum. (Scolo pendrium vulgare Sm.)

Сем. Многоножкови – Polypodiaceae ; Aspleniaceae Разпространение. Из сенчестите и влажните гори и на каменисти и скалисти места в планинската част на България. Описание. Многогодишна папрат с дълги 15 – 40 см линейно езиковидни тъмнозелени кожести и лъскави листа със сърцевидна основа и леко вълновидни цели краища, излизащи на снопчета или почти розетковидно от върха на късо подземно коренище. Върху Прочети повече