Пелин обикновен, бял пелин – Artemisia absinthium L.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. Расте край оградите и пътищата, из храсталаците, тревистите и каменливите места в цяла България. Описание. Многогодишно сребристо сиво окосмено тревисто растение с разклонени, вдървенели в долната си част стъбла, високи 60 – 120 см и с късо коренИище, преминаващо в разклонен осев корен. Приосновните листа са 2 – 3 пъти пересто разсечени и Прочети повече