Блатен аир, акорус, ароматна тръстика – Acorus calamus L.

Сем. Змиярникови – Araccae Разпространение. Среща се като подивяло растение из мочурливите места край реките в Софийско и Казанлъшко. В диво състояние е разпространено в много райони на Азия и в атлантическите части на Сев. Америка. Описание. Многогодишно тревисто растение, високо до 150 см, с пълзящо, дълго и дебело, разклонено коренище, което отвън е кафяво, а отвътре бяло с розов Прочети повече