Ясен планински, чер ясен, женски ясен – Fraxinus excelsior L.

Сем. Маслинови – Oleaceae Разпространение. В предпланинския и долния планински пояс сред широколистните гори навсякъде из България. Описание. Високо, бързо развиващо се дърво с тъмносива кора. Листата са срещуположни, нечифтоперести, дълги до 40 см, съставени от 9 – 17 яйцевидно ланцетни, назъбени листчета, окосмени само отдолу по дължината на главната жилка. Цветовете са двуполови, които се състоят от две тичинки Прочети повече