Вълча ябълка, ябълчина – Aristolochia clematitis L.

Сем. Копитникови – Aristolochiaceae Разпространение. Край пътищата и оградите, из затревените места и храсталаците, а също като плевел из окопните култури, лозята и др. в цялата страна докъм 700 м надм. височина. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, набраздено, високо до 40 – 60 (100) см голо стъбло и късо пълзящо коренище. Листата са сърцевидно яйцевидни, целокрайни, последователни. Цветовете са Прочети повече