Кръвен здравец, жива трева, щъркулянче – Geranium sanguineum L.

Сем. Здравецови – Geraniaceae Разпространение. По сухите тревисти и каменливи склонове и сред храсталаците главно в предпланинските райони на страната. Описание. Многогодишно тревисто растение с разклонено от основата, гъсто окосмено стъбло и със силно развито коренище. Листата са срещуположни, длановидни, многократно разсечени с приятна миризма. Цветовете са единични, червени, разположени върху дълга коленчеста дръжка, с 5-листна чашка, 5-листно венче и Прочети повече