Шафран, качунка, минзухар – Crocus sativus L.

Сем. Перуникови – Iridaceae Разпространение. Отечеството на шафрана е Средиземноморието. У нас се отглежда главно в Розовата долина. Описание. Многогодишно тревисто растение с грудколуковица, покрита с мрежовидно или нишковидно разнищени тъмнокафяви люспи. Листата са 3 – 9, линейни, отдолу са с две бели линии и светъл среден участък, който се появява през време или след цъфтежа. Цветовете са бледовиолетови, изпъстрени Прочети повече

Шипка кучешка, див трендафил, див гюл – Rosa canina L.

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. Среща се в различни разновидности из храсталаците, горите и каменливите места до 1600 м надм. височина навсякъде из България. Описание. Храст с дълги, прави или извити, зелени и кафяви стъбла, стигащи на дължина до 3 м. Листата са голи, текоперести, с жлезисти, нарязани прилистници, с 5 – 7 листчета, които са с къси дръжки, елиптични, Прочети повече