Жълт кантарион, звъника, порезниче, калъчово, кърски чай, сечено биле, твърдокуп, шуплек, плешница, яневички, яньовче – Hypericum perforatum L.

Сем. Звъникови – Hypericaceae Разпространение. По сухи и светли тревисти места, храсталаци и редки гори, а също из залежи и неорани ниви в цялата страна докъм 2000 м надм. височина. Описание. Многогодишно коренищно тревисто растение с право, кръгло или двуръбо голо, на върха разклонено стъбло, стигащо на височина до 1 м. Листата са срещоположни, приседнали линейно елиптични до яйцевидни, целокрайни, Прочети повече