Шипка кучешка, див трендафил, див гюл – Rosa canina L.

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. Среща се в различни разновидности из храсталаците, горите и каменливите места до 1600 м надм. височина навсякъде из България. Описание. Храст с дълги, прави или извити, зелени и кафяви стъбла, стигащи на дължина до 3 м. Листата са голи, текоперести, с жлезисти, нарязани прилистници, с 5 – 7 листчета, които са с къси дръжки, елиптични, Прочети повече