Росопас лечебен, нерадиче, шефтериче – Fumaria officinalis L.

Сем. Макови – Papaveraceae Разпространение. Из посевите и буренливите места, край пътищата, оградите и другаде, до 1000 м надм. височина навсякъде в България. Описание. Едногодишно тревисто растение с набраздени, кухи, голи, синкавозелени, полулежащи или възходящи, силно разклонени стъбла, високи 10 – 40 см. Листата са сложно пересто нарязани, с дръжки, синкавозелени. Цветовете са дребни, розови до пурпурночервени и са събрани Прочети повече