Чер синап – Brassica nigra (L.) Koch. (Sinapsis nigra L.)

Сем. Кръстоцветни – Cruciferae ; Brassicaceae Разпространение. Расте из буренливите и необработваемите места, в орниците и нивите, край пътищата и другаде, а в някои части на страната се отглежда. Описание. Едногодишно тревисто растение с право, разклонено на върха и високо до 1,5 м стъбло. Коренът е вретеновиден, слабо разклонен. Долните листа са с дълги дръжки, лировидни, с 2 – 4 Прочети повече