Чер бъз, свирчовина – Sambucus nigra L.

Сем. Бъзови – Caprifoliaceae ; Adoxaceae Разпространение. Расте из храсталаците и гористите места до 1600 м надм. височина, а също така и в населените места навсякъде из България. Описание. Храст или високо до 6 м дръвче, силно разклонено, с тънка, сива, напукана кора и мека сърцевина. Коренът е силно развит. Листата са срещуположни, нечифтоперести, с 5 – 7 елиптично до Прочети повече