Черна боровинка, брусница – Vaccinium myrtillus L.

Сем. Боровинкови – Ericaceae Разпространение. Расте по скалистите и каменливи поляни, из торфищата, иглолистните гори и високопланинските пасища във всички наши планини над 800 м надм. височина. Описание. Разклонено храстче с ръбести зелени стъбла, стигащи на височина до 40 см, и пълзящо коренище с множество разклонения. Листата са с къси дръжки, голи, светлозелени, назъбени, яйцевидни или елиптични, опадливи. Цветовете са Прочети повече