Червен кантарион, трескавиче – Erythraea Centaurium Pers. (Centaurium umbellatum Gilib.)

Сем. Тинтявови – Gentianaceae Разпространение. Расте по сухите тревисти и каменливи места, из ливадите и храсталаците навсякъде в България. Описание. Едногодишно или двугодишно тревисто растение с голо четириръбесто стъбло, на върха разклонено, високо 15 – 30 см. Коренът е тънък. Приосновните листа образуват розетка. Те са обратнояйцевидни, стеснени към основата си, с 5 жилки. Стъбловите листа са срещуположни, целокрайни, елиптично Прочети повече