Червен глог – Crataegus monogyna Jacq.

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. Расте из цялата страна в предпланинския и долния планински пояс. Описание. Бодлив храст или малко дърво, високо до 5 м. Листата отгоре са лъскави и по-тъмнозелени, а отдолу светлозелени, влакнести, разсечени на 3 – 7 назъбени островърхи дялове. Младите клонки са голи или с редки власинки. Цветовете са бели, събрани в щитовидни съцветия с 5-листна Прочети повече