Ранилист лечебен, хайдушка билка, рошовина, червен вятър – Betonica officinalis L. [Stachys officinalis (L.) Trev.]

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. Из храсталаците и тревистите места в цяла България. Описание. Многогодишно тревисто растение с просто, право, четириръбесто стъбло, носещо са 2 двойки листа, високо 20 – 100 см и с вретеновиден корен. Листата са назъбени, продълговато яйцевидни, със сърцевидна основа, окосмени или голи, стъбловите приседнали, приосновните с дълги дръжки и по-едри петури, образуват розетка. Прочети повече