Червено кучешко грозде, разводник – Solanum dulcamara L.

Сем. Картофови – Solanaceae Разпространение. Из влажните сенчести храсталаци и гори навсякъде в България. Описание. Увивен и катерлив полухраст с разклонено, ръбесто, в основата вдървеняло стъбло, дълго го 2м. Коренището е силно разклонено и пълзящо. Листата са яйцевидно ланцетни цели или с една двойка дребни продълговати делчета в основата. Цветовете са виолетови, събрани в сложни гроздове, с 5-листна сраснала чашка, Прочети повече