Чемерика бяла – Veratrum lobelianum Bernh.

Сем. Кремови – Liliaceae ; Melanthiaceae Разпространение. Из влажните ливади в предпланинския и планинския пояс на цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с високо до 1,5 м цилиндрично, в основата обвито от влагалищата на старите листа стъбло, окосмено с леки власинки. Коренището е късо, дебело, с многобройни шнуровидни корени. Листата са големи, долните широко елиптични, горните ланцетни, целокрайни, с дъговидна Прочети повече